Hörnsjö Friskola

Våra medarbetare

 

Rektor och lärare    Petra Westermark

Lärare i klass F-2     Teres Rönnkvist och Margareta Renling   

Lärare i klass 3-6     Anna Westman

Fritidshem              Emma Olofsson, Anna Lindblom

Kock                      Gun-Marie Walterholm

Elevassistenter        Ewa Ledström, Anna Lindblom

Musikskolan            Peter Sigfridsson, Peter Jakobsson

Idrott                     Anna Lindblom

Slöjd                      Anna Sundelin, Jenny Edlund

Språkval                 Jacob Brömster(sp),Sigrid Ottosson(eng) Jaokb Prestele (tyska) 

 

Skolskjuts             Stig Norén, Eskil Landström,Matts Magnusson, Gunnar                                       Hörnlund, Bo Örestig

Lokalvård              Therese Hörnsten

Mailadresser och telefonnummer till våra medarbetare: 

Petra Westermark         pwk@edu.nordmaling.se    tel:0730661937

Teres Rönnkvist             tlt@edu.nordmaling.se      tel:0702240532

Anna Westman               aaw@edu.nordmaling.se   tel:0703074323

Margaretha Renling        marre@edu.nordmaling.se  tel:0707472909

Gun-Marie Walterholm   gmwa@edu.nordmaling.se   tel:0730660128

Anna Lindblom              annlin@edu.nordmaling.se    tel:0725092973

Ewa Ledström               ewale@edu.nordmaling.se     tel:0706272222

Emma Olofsson             emmolo@edu.nordmaling.se  tel:0730824323