Våra medarbetare

 

Rektor och lärare    Petra Westermark

Lärare i klass F      Teres Lundqvist

Lärare i klass 1-3    Margareta Renling

Lärare i klass 4-6    Anna Westman

Fritidshem              Ewa Ledström, Emma Olofsson, Anna Lindblom,

Kock                     Gun-Marie Walterholm

Köksassistent        Ingrid Vallrud

Elevassistenter      Per-Arne Johansson, Ewa Eriksson, Anna Lindblom

Musikskolan          Peter Sigfridsson, Peter Jakobsson

Idrott                      Anna Lindblom

Slöjd                     Anna Sundelin, Jenny Edlund

Språkval                Jacob Brömster(sp), Sigrid Ottosson(eng)

Skolskjuts             Stig Norén, Eskil Landström,Matts Magnusson, Gunnar Hörnlund

Lokalvård              Therese Hörnsten

Mailadresser till våra medarbetare: 

Petra Westermark         pwk@edu.nordmaling.se

Teres Lundkvist             tlt@edu.nordmaling.se

Anna Westman               aaw@edu.nordmaling.se

Margaretha Renling        marre@edu.nordmaling.se

Gun-Marie Walterholm   gmwa@edu.nordmaling.se

Ingrid Vallrud                ivd@edu.nordmaling.se

Bakre raden: Gun-Marie Walterholm, Margaretha Renling, Petra Westermark, Emma Olofsson

Främre raden: Anna Westman, Teres Lundqvist, Kim Vestermark, Ewa Ledström