Hörnsjö Friskola

Organisation

Skolan är allmän och öppen för alla. 

Skolan är avgiftsfri.

För alla föräldrar som har barn i Hörnsjö Friskola ingår obligatoriska arbetsmoment under läsåret.

Intagning till skolan sker enligt följande antagningsregler:

1) Syskonförtur

2) Anmälningsdatum
3) Geografiskt läge

 

Läsåret 2018/2019
är vi organiserade i:

Klass F-2  17 elever
Klass 3-6  11 elever
Fritidshem 14 barn

En hälsosam skola i levande landsbygd