Organisation

Skolan är allmän och öppen för alla. 

Skolan är avgiftsfri.

För alla föräldrar som har barn i Hörnsjö Friskola ingår obligatoriska arbetsmoment under läsåret.

Intagning till skolan sker enligt följande antagningsregler:

1) Syskonförtur

2) Anmälningsdatum
3) Geografiskt läge

 

Läsåret 2016/2017
är vi organiserade i:

Klass F-   7 elever
Klass 1-3  12 elever
Klass 4-6  18 elever
Fritidshem 21 barn

En hälsosam skola i levande landsbygd