Styrelsen läsåret 2016/2017

 

Ordinarie ledamöter:

Ordförande

Linda Olofsson

070-635 29 48

Sekreterare

Ewa Eriksson

070-627 22 22

Kassör

Theresia Brändström

070-3042520

Fastighetsansvarig

Kent Vallrud

070-694 98 26

Fastighetsansvarig

Nicklas Lindkvist

070-311 42 25

Personalansvarig

Jakob Prestele

073-092 47 77

Viktoria Sundgren

070-307 52 86

 Suppelanter:

Therese Hörnsten

073-835 59 46

Patrik Larsson 

073-183 32 32 

Mikael Spets

073-034 55 57