Hörnsjö Friskola

Städlistor

Städlistan görs av styrelsen. Styrelsemedlem deltar enligt stämmobeslut inte i veckostädet, däremot deltar alla i storstäd och höst- och vårstäd. Var och en har ett eget ansvar för den tilldelade städtiden.

Det handlar ju om trivseln på VÅR skola.

Får du förhinder av något slag ligger det på eget ansvar att byta helg eller ta hjälp av någon så att städningen blir utförd.

/Styrelsen

Vilken miljö vill du att ditt/dina barn skall vistas i varje dag?

Om alla hjälps åt blir skolmiljön bra och våra barn får en bra skolgång, det är ju vår egen skola.