Hörnsjö Friskola

Synpunkter och klagomål

Synpunkter och klagomålshantering vid Hörnsjö Friskola

På Hörnsjö friskola ser vi synpunkter och klagomål som en del i vårt kvalitetsarbete. Dina synpunkter är viktiga och ger oss möjlighet att förbättra vår verksamhet. Enligt skollagen ska alla huvudmän för skola ha rutiner för hantering av synpunkter och klagomål. Syftet med nya skollagen är att stärka barns och elevers rättsäkerhet.

Så gör du:

Om du har synpunkter eller klagomål på verksamheten ska du vända dig till lärare eller personalen på skolan/fritidshemmet. Om ni inte lyckas lösa problemet, vänd dig till rektor om problemet kvarstår vänd dig till skolans styrelse.  Blankett för synpunkter eller klagomål finns längre ned på sidan.

Du lämnar in ditt klagomål direkt på skolan eller skickar det per post till:

Hörnsjö Friskola

Skolvägen 412

914 97 Hörnsjö

Vi använder synpunkter och klagomål som en del i vårt uppföljnings- och utvecklingsarbete. Du får en personlig återkoppling när ditt ärende har hanterats. Detta sker inom 14 dagar. Om du inte är nöjd med skolans hantering av klagomål kan du göra en anmälan till Skolinspektionen. Skolinspektionen har till uppgift att  bl a kontrollera om skolan har följt de lagar och regler som gäller. Alla har rätt att göra en anmälan till skolinspektionen men många gånger är det enklare att försöka lösa problemen direkt med skolan. På skolinspektionens hemsida, www.skolinspektionen.se hittar du fler råd och information om hur du gör en anmälan. Det finns även möjlighet att överklaga vissa beslut till Skolverkets överklagandenämnd eller allmän förvaltningsdomstol. I 28 kapitlet i skollagen finns alla beslut som kan överklagas samlade.
Kontaktperson för innehållet på den här sidan: Petra Westermark pwk@edu.nordmaling.se

 

En exempeltext. För att ändra till din egen text, klicka på knappen med en penna på sig. Klicka på "X-knappen" för att ta bort.