Hörnsjö Friskola

Hörnsjö Friskola Ekonomisk Förening bildades 1999-04-28.

Hösten 1999 var första läsåret för Hörnsjö Friskola.

Anledningen var att Nordmalings Kommun skulle lägga ned skolan i Hörnsjö.

Byns invånare och intresseföreningen ligger bakom bildandet av Hörnsjö Friskola.