Hörnsjö Friskola

Historien om Hörnsjö Friskola

Det började egentligen redan i mitten av 70-talet. Skolan i grannbyn Gräsmyr hade för få elever och det lades fram ett förslag från kommunen om att klasserna 3 och 4 från Hörnsjö skulle flyttas till Gräsmyr. Hörnsjöborna kände att det skulle vara början till slutet för skolan och protesterade. Ett stort möte hölls på EFS bönhus och känslorna var heta. Det hela slutade med att barnen från Torrböle och Hummelholm, som gått i Hörnsjö, flyttades över till Gräsmyr skola från och med höstterminen 1976.

Gång på gång under de efterföljande åren kom förslag om att byaskolor skulle läggas ner och att Hörnsjö var en av dessa. Våren 1998 kände Hem och Skolaföreningen att det inte gick att vänta längre. Ansökan till skolverket och kommunen lämnades in om tillstånd att få starta en friskola. Detta beviljades i början av december samma år.

Många av byns invånare var unga och hade valt att bo kvar på byn. Detta gjorde att byborna vågade ta beslutet om att satsa på en friskola. Byn samlades under hösten 1998 till stormöte och olika grupper bildades. Grupperna arbetade med organisation, budget och personalfrågor.

Kommunen tog under våren beslut om att skolan skulle läggas ner och den 18 mars 1999 bildades Hörnsjö Friskola ekonomisk förening. Det blev en hektisk sommar med många intervjuer för att hitta en bra personalstab, förhandling med kommunen om skolpeng och många andra praktiska saker som behövde planeras och utföras.

Lagom till skolstarten var allt klart och den 28 augusti 1999 hölls en högtidlig invigning.

Under åren som friskolan har funnits har den kunnat erbjuda eleverna välutbildad och engagerad personal. Eleverna kommer främst från Hörnsjö, men den har/haft också elever från Gräsmyr, Nyåker, Torrböle och Hummelholm. Fortsättningsvis fortsätter också många unga familjer att flytta till byn och framtiden ser ljus ut.